Spoločnosť TIPLUX s.r.o je zameraná na predaj pouličného osvetlenia a osvetľovacej techniky . Počas svojho pôsobenia
na trhu dokázala navrhnú
ť a realizovať úsporné riešenia, pre mnohé obce a mestá na území SR.

Spoločnosť Tiplux je zameraná výlučne na produkty najvyšiej kvality.
Ponúka možnosti financovania ktoré nezataží rozpo
čet obce.

Prispieva k hospdárnejšiemu využívaniu elektrickéj energie a tak aj k ochrane životného prostredia.

Ponúka dlhodobé záruky na materiály a technológie použité v predávaných produktoch.

Poskytuje odbornú montáž , zárucný pozárucny servis odbornými pracovníkmi ktorý sú pravidelne školený.

Zobrazený jediný výsledok